SPORTOWA LIGA
Konspekt lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej
w klasie VI .


Temat: Sportowa liga - zabawa z czasopismem .

Po lekcji uczeń powinien:

 • umieć wyodrębnić działy stałe czasopisma
 • potrafić wyszukać interesujące go informacje
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • znać zasady kulturalnego kibicowania

Pomoce:

Kolorowe piłeczki, dodatki regionalne "Gazety Wyborczej", mapa konturowa Polski z naniesionymi największymi miastami ( bez napisów) , z których pochodzą poszczególne dzienniki . Atlas geograficzny Polski. Przygotowane wcześniej plakietki z nazwami miejscowości . Plakietki z nazwami i barwami klubowymi drużyn piłki nożnej . Księgozbiór podręczny: "Kronika sportu". Okrągłe kolorowe kółka z nazwami od 1 do 5. Kolorowe szaliki . Przenośne gry- "piłkarzyki". Dostęp do Internetu. Tabela rozgrywek ligowych ściągnięta z Internetu i powiększona. Narysowana na kartonie formatu A3 bramka piłkarska wraz z okalającymi ją zaroślami.

Przebieg lekcji :

Wprowadzenie nauczyciela .
Najprzyjemniejszy okres w życiu każdego kibica to rozgrywki ligowe . Zapraszam was teraz w podróż pełną emocji i przygód , nowych wrażeń i niespodzianek. Podróż śladem rozgrywek polskiej "Ligi piłkarskiej" z "Gazetą Wyborczą" i jej dodatkami regionalnymi.

Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy ( uczniowie dobierają się losując kolorowe piłeczki )
Nauczyciel prosi uczniów o scharakteryzowanie "Gazety Wyborczej" jako dziennika. Następnie rozdaje im dodatki regionalne "Gazety Wyborczej" pochodzące z różnych części Polski. Jeden egzemplarz na każdą ławkę (zakładamy , że jest 10 ławek) .

Uczniowie otrzymują zadania do wykonania.

Zadania do wykonania:

Po przejrzeniu gazety podaj:
 • z jakiego miasta pochodzi dana gazeta
 • jakiego regionu dotyczy
 • jak nazywa się drużyna piłkarska , która znajduje się na tym terenie ( na podstawie działu sportowego)

Uczniowie wymieniają działy stałe gazety . Kolejno podają nazwę miejscowości i regionu , a następnie po odpowiedzi ustnej przypinają plakietkę z nazwą miasta na mapie konturowej Polski .

Nauczyciel poleca następnie odnaleźć w dodatku regionalnym dział sportowy oraz rozdaje uczniom zadania do wykonania .

Zadania do wykonania :

 • Odnajdź w dziale sportowym gazety drużyny piłki nożnej reprezentujące dane miasto
 • Umieść logo tej drużyny pod nazwą miasta
 • Korzystając z księgozbioru podręcznego lub Internetu podaj podstawowe wiadomości dotyczące drużyny..
 • Na podstawie tabeli rozgrywek ligowych określ miejsce wyszukanej drużyny i przyczep tabliczkę z miejscem obok logo drużyny

Uczniowie:

 • odnajdują drużynę i przypinają plakietkę na mapie wraz z miejscem w rozgrywkach ligowych
 • odszukują wiadomości dotyczące drużyny i referują je klasie
Następnie nauczyciel dobiera losowo 4 uczestników gry w "piłkarzyki". Stanowić będą 2 drużyny piłkarskie o barwach drużyn zajmujących 2 pierwsze miejsca w tabeli . Rozegrają oni ze sobą krótki mecz ( do 5-10 minut w zależności od pozostałego czasu i zainteresowania kibiców ) . Reszcie klasy rozdajemy kolorowe szaliki ( z bibuły) w barwach grających ze sobą drużyn. Zadaniem każdej z grup kibiców będzie kulturalne dopingowanie swojej drużyny .

Podsumowanie lekcji :

 • Wymień działy stałe "Gazety Wyborczej"
 • Wskaż z jakich źródeł możesz korzystać szukając potrzebnych informacji

Ewaluacja :

Jeśli lekcja ci się podobała przyklej kolorową samoprzylepną piłkę (kółko) w przyczepionej przy pomocy magnesików na tablicy bramce . Jeśli nie, umieść ją w widniejących koło bramki krzewach

Opracowała: ELżbieta Spurek

.