Konspekt zajęć biblioterapeutycznych
w grupie dzieci klas młodszych szkoły podstawowej


Temat: Brzydkie kaczątko.

Cel. Uświadomienie uczestnikom zajęć czym jest osamotnienie , że można temu zjawisku przeciwdziałać .

Po zajęciach uczeń powinien:

  • zrozumieć jak mogą się czuć osoby osamotnione,
  • nabrać pewności siebie,
  • wskazać sposoby radzenia sobie z osamotnieniem i przeciwdziałania mu,

Metody :

pogadanka , drama, metoda wizualizacji

Liczba uczestników :12 osób

Czas trwania : 2 godziny

Miejsce zajęć:

czytelnia biblioteki szkolnej.

Pomoce:

Duże arkusze szarego papieru z naklejoną u dołu zieloną plamą w kształcie polany, oraz niebieską plamą w kształcie jeziora, wycięte z papieru kolorowego drzewa ( tyle drzew ilu uczestników), kule słoneczne , promienie ,czapeczki elfów ( 3 kolory) , szablony łabędzia w locie i pływającego, nagrane odgłosy lasu, fragment utworu "Jezioro łabędzie", bibliografia .

Przebieg zajęć :

Prowadzący prosi uczestników o założenie różnokolorowych czapeczek elfów , zajęcie miejsca siedzącego w kręgu , zamknięcie oczu i wsłuchanie się w tekst relaksacyjny . Tekstowi towarzyszą nagrane ciche odgłosy lasu. Gwiazdka (*) w tekście oznacza jeden pełny wdech i wydech.

Jest piękne * letnie południe . Idę powoli leśną drożyną *. Wokoło * pełno zieleni . Ciepły wietrzyk muska mi twarz** lekko porusza * wielkimi sosnami*. Pachnie igliwie** . Brzęczą owady**. Przez konary drzew przedzierają się jaskrawe promienie słońca**. Na misternie tkanej pajęczynie * skrzą się jeszcze brylantowe krople rosy ** pamiątka po niedawno spadłym deszczu * . Jest cicho**, sennie**. W oddali błyszczy tafla jeziora* Oddycham pełną piersią **. Jak tu pięknie ***. Gdy prowadzący skończy czytać tekst prosi uczestników o wypowiedzi jak się czuli ? Czy czuli obecność przyrody. Czy w wyobraźni przenieśli się do lasu . Czy mieli pozytywne , czy negatywne odczucia . Biblioterapeuta czyta uczniom bajkę "Brzydkie kaczątko" J. Ch. Andersena. Po przeczytaniu dzieli uczniów na 3 grupy ( według koloru czapeczek elfów) . Każda z grup na specjalnie przygotowanych chmurkach definiuje na przykładzie przeczytanego tekstu czym jest osamotnienie . Swoje chmurki przykleja w górnej części przygotowanych i umocowanych na stojakach arkuszach papieru .

Kolejnym zadaniem uczniów jest przedstawienie za pomocą dramy scenek:

Grupa1. Pierwsze dni życia "Brzydkiego kaczątka" Grupa2. Zimą Grupa3. Z nadejściem wiosny

Na podstawie scenek dzieci wnioskują jak czuło się "Brzydkie kaczątko" w kolejnych etapach swego życia . Prowadzący nawiązuje do środowiska , w którym obracają się uczestnicy terapii i prosi o odpowiedzi na pytania :
  • Czy znasz w swoim otoczeniu kogoś , kto wydaje ci się samotny?
  • Czy znasz w swoim otoczeniu kogoś , kto z powodu swojej inności może czuć się gorszy?
  • Czy sam byłeś (aś) samotny ?
  • Jak według ciebie czuje się osoba samotna ?

Prowadzący po wywołanej dyskusji prosi uczestników , aby na promieniach słońca w grupach zdefiniowali jak przeciwdziałać swojej samotność i samotności innych . Tarczę słoneczną wraz z promieniami umieszczają w górnej części arkusza papieru tak ,aby wraz z chmurkami tworzyły kompozycję obrazka . Po umieszczeniu słoneczka na właściwym miejscu dzieci w takt melodii " Jezioro łabędzie" jak łabędzie płyną z rozłożonymi rękami poruszając się po sali. Tak fruwając od czasu do czasu dotykają się dłońmi. .

Brzydkie kaczątko zamieniło się w pięknego łabędzia, akceptowanego przez innych . Prowadzący prosi aby każdy z uczestników zapisał na przygotowanych konarach drzewek swoje postanowienie - np. w formie
  • będę śmiały
  • nie będę zwracał uwagi na docinki innych.

Swoje drzewko przykleja do powstających obrazków w swojej grupie .
Prowadzący chwali elfy za sprawne i szybkie posadzenie lasu . Prosi je o obejrzenie swoich plansz i opisanie ich . Czy są wesołe , czy smutne . Jak czuły się w trakcie budowania obrazka. Prosi uczestników aby jeśli po zajęciach poczuli się mniej samotni , nabrali pewności siebie przykleili do rysunku przygotowanego fruwającego łabędzia , jeśli nie umieścili go pływającego po jeziorze.

Bibliografia w wyborze- wydawnictwa zwarte

1. Borecka Irena: Biblioterapia - nowa szansa książki, Olsztyn 1992.
2. Borecka Irena: Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy, Legnica 1988.
3. Borecka Irena , Ippold Lidia : Co czytać , aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wstęp do biblioterapii, Wrocław 1988.

Opracowała :Elżbieta Spurek